Astma

Bij astma zijn uw luchtwegen gevoelig voor bepaalde prikkels. Komt zo’n prikkel binnen, dan trekken de spiertjes rond uw luchtwegen samen, waardoor u minder goed kunt ademen. Ook kunt u sterk gaan hoesten, wat uw luchtwegen nog meer prikkelt. Op den duur kan het slijmvlies langs de binnenkant van uw luchtwegen ontstoken raken.

Astma is niet te genezen. Maar u kunt vaak wel zorgen dat uw klachten verminderen of lang wegblijven. Bekende prikkels zijn schilfertjes van huisstofmijt, haren van huisdieren, tabaksrook, stof, pollen, vochtige lucht, kou en luchtvervuiling. Als u eenmaal weet waar u gevoelig voor bent, kunt u maatregelen nemen om die prikkels zoveel mogelijk te vermijden. Weet wat u moet doen als u een astma-aanval voelt aankomen. Tijdig en zorgvuldig uw medicatie nemen kan u veel narigheid besparen. U kunt de gevolgen van astma sterk terugdringen door gezond te leven. U kunt uw conditie vooral op peil houden door voldoende te bewegen, gezond te eten en te stoppen met roken.

Ketenzorg

Uw huisarts en uw praktijkondersteuner helpen u om uw leven met astma zo goed mogelijk vorm te geven. Uw apotheek helpt u om uw medicijnen goed te gebruiken. Zo nodig kan uw huisarts u doorverwijzen naar een longarts of longverpleegkundige. Uw huisarts en praktijkondersteuner werken samen met deze zorgverleners in de ketenzorg bij astma van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). In de brochure Ketenzorg bij astma leest u wat u van hen kunt verwachten. Ook vindt u er meer informatie over leven met astma, verwijzingen naar betrouwbare informatie op internet, de Longpuntbijeenkomsten, de cursus 'Rookvrij, ook jij' en nog veel meer. 

Ketenzorg

In ketenzorg werken de betrokken medische en paramedische zorgverleners samen, om u de beste hulp te kunnen geven.

Lees verder