Online zelfhulp

Informatie

Op het internet is veel informatie te vinden over ziekte en gezondheid. Een goede ingang voor betrouwbare informatie over veel voorkomende ziekten en aandoeningen is Thuisarts.nl. Deze website is opgezet door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ook namens uw huisarts.

Meer uitgebreide informatie over vooral chronische ziekten is te vinden bij de verschillende patiëntenverenigingen. Zij organiseren ook lotgenotencontact en uitwisseling van ervaringen. Een overzicht van erkende patiëntenverenigingen in Nederland vindt u op de website van hun koepelorganisatie Ieder(in).

Zelfhulp programma's

Op internet zijn ook steeds meer zelfhulp programma's te vinden. Die helpen u vaak goed op weg bij het verbeteren van uw gezondheid of het aanpakken van problemen. Soms gaat het om zelfhulp met begeleiding. In dat geval krijgt u van uw begeleider (bijvoorbeeld een praktijkondersteuner van uw huisartsenpraktijk of uw psycholoog) een code om op internet in te loggen bij het betreffende ondersteuningsprogramma. De verwijzingen op deze pagina gaan alleen over programma's die u zelfstandig, dus zonder professionele begeleiding kunt volgen.

Algemeen

  • Met de Persoonlijke gezondheidscheck krijgt u een totaalbeeld van uw gezondheid op dit moment. De vragenlijst wordt ondersteund door betrouwbare organisaties, zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Breed aanbod

  • Stichting Mirro biedt een breed scala aan online zelftests en zelfhulpmodules over sociale onderwerpen (zoals scheiding, rouwverwerking, relatieproblemen, gameverslaving en geldzorgen) en psychische klachten (zoals piekeren, slaapproblemen, angst en depressie). Uw huisarts kan u naar deze modules doorverwijzen, maar u kunt ook zelf alvast een kijkje nemen en er - als ze u aanspreken - aan beginnen.
  • Maatschappelijk werk organisatie Kwadraad biedt een groot aantal online trainingen aan. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Denk aan omgaan met boosheid, faalangst, relatieproblemen of opvoedingsvragen. Maar ook praktische cursussen, zoals het omgaan met geld of werken (z)onder stress.
  • Zorgverzekeraar Menzis biedt zeven zelfhulpprogramma's online aan. Die zijn anoniem en voor iedereen toegankelijk. Dus ook als u een andere zorgverzekering hebt. Met behulp van deze programma's kunt u verschillende problemen aanpakken, van alcoholgebruik tot slaapproblemen, van somberheid tot stress die met uw werk te maken heeft.

Verslaving

  • Minder drinken is een gratis en anonieme online zelftest en cursus voor als u zelf uw alcoholgebruik wilt verminderen. Psychische problemen.
  • De Zelfhulpwijzer is een toegangspoort tot een groot aantal online zelfhulpprogramma’s bij psychische problemen. U kunt eerst een algemene zelftest doen om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn en welke zelfhulp het beste bij u past.
  • Kleur je leven is een bewezen effectieve manier om via een online programma je stemming te verbeteren. Vooral bedoeld voor mensen met licht depressieve klachten of somberheid.
  • Psyfit biedt 12 zelftesten, 33 oefeningen, een deelnemersforum, video's van experts en een helpdesk, allemaal bedoeld om uw balans te versterken en met minder stress te leven. Psyfit is niet gratis, er geldt een introductieprijs van € 29,95 voor een jaar.
  • Diabetergestemd is een online training voor mensen met diabetes, die vaak somber of neerslachtig zijn. In acht lessen van een half u leert u stap voor stap om positiever in het leven te staan.

Uw Zorg

Uw Zorg

De verantwoordelijkheid voor uw leven ligt bij u. Ook als u ziek bent. Ook als u te maken krijgt met een chronische aandoening of blijvende beperkingen.

Lees verder